Avl & Oppdrett

Innmelding av avls- og elitehunder

Her følger fremgangsmåten for å melde inn en godkjent avlshund

Kontroller at hunden din oppfyller NGKs krav for avlshunder og evt elitehunder. PRA- og CCA-resultat, samt jakt- og utstillingsresultater være registrert i DogWeb hos NKK. Framgangsmåten for registrering av gentestresultater er beskrevet her. Dersom resultatene ikke er registrert, må du selv kontakte NKK for å få dette gjort. Ved innmelding av avlshunder må det også legges ved dokumentasjon på at eier er medlem i NGK (Kvittering på betalt medlemskap fra «min side» i NKK Dogweb er tilstrekkelig).

Fyll ut opplysningene under og send dem til avlsrådet på epost: avlsradet@gordonsetter.no. Vedlegg til e-post: Bilde av hunden (med god oppløsning), samt en veterinærattest som sier at hunden hverken viser tegn til kloløsning eller tyroksinmangel.

NB! Hunder registrert i utlandet som ønskes innmeldt som godkjente avlshunder, må være registrert i Dogweb. Kontakt NKK på følgende telefonnummer for info om dette: 45513164

Om hunden: Fullt navn og registreringsnummer, inklusiv titler.
Far: Fullt navn og registreringsnummer, inklusiv titler.
Mor: Fullt navn og registreringsnummer, inklusiv titler.
Jaktprøvepremier: Rams opp alle jaktprøvepremier hunden har oppnådd.
Utstillingpremier: Hundens beste plassering, samt antall Cert. Dersom hunden er utstillingschampion, holder det med tittel.
Eier: Navn på eier.
Oppdretter: Navn på oppdretter.

Eksempel på e-post

» Ønsker med dette å melde inn godkjent avlshund:

NUCH Børgsjitens Arja, 01952/04 NUCH
Mor: Zettertjärns Santi av Andøya, S30979/2000
Far: N S INT UCH NJCH NV-04 Finnvola’s Zico, 08712/99
Jaktprøvepremier: 2.UK, 2×1.AK, 2.AK, 1.VK, 2.VK, 2×3.VK, 5.VK, 6.VK
Utstillingspremier: NUCH
Eier: Arild Dahl
Oppdretter: Mona og Marius Aakervik

Vedlagt finner du bilde av hunden samt veterinærattest.

Med vennlig hilsen,
Arild Dahl «

Meny