Avl & Oppdrett

Oppdretterpris

NGKs oppdretterpris ble innstiftet i 2009. Oppdretterprisen består av NGKs diplom, samt premie gravert med ”NGKs oppdretterpris 20XX”.

Hedersbevisningen tildeles oppdrettere som kan vise til fremragende resultater i et og samme kull på jaktprøver:

  • Minst to av hundene i kullet skal ha oppnådd 1.AK.
  • I tillegg skal minst én hund (utover de to nevnte) ha oppnådd 1.AK, 2.AK eller 1.UK.
  • Oppdretter må være medlem i NGK.
  • Hundene som utløser prisen skal være utstillingspremierte.

Premieringene skal være oppnådd innen kullet har fylte 6 år. Medlemmene er selv ansvarlige for å informere avlsrådet om kandidater innen kullet har fylt 7 år. Dette må dokumenteres med sted og dato for premieringer. Kullet som er aktuelt for prisen skal også vurderes av avlsrådet med hensyn til helse og gemytt. Det påhviler også NGKs avlsråd å vurdere aktuelle oppdrettere med tanke på integritet og seriøsitet.

Utdelingen av oppdretterprisen skal foregå i høytidelige former i forbindelse med NGKs generalforsamling, jubileum eller lignende. Oppdretterprisens statutter fastsettes av NGKs avlsråd og trer i kraft umiddelbart, men gjelder for kull født senere enn 31.12.2005.

Meldes inn til avlsråd innen 31. desember, det året prisen gjelder for.

Some text
Meny