Avl & Oppdrett

PRA – Arvegang og DNA-test

Slik går du frem for å teste hunden din for PRA rcd4:

 • Logg inn på Min Side hos NKK.
 • Velg «Bestille skjema. DNA analyse» i høyre meny.
 • Velg hund og deretter gentesten du ønsker.
 • Last ned skjema og betal avgiften det koster (beløpet NKK tar for å punche resultatet). Skjemaet ser slik ut.
 • Følg oppskriften på skjemaet. Her er link til Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitets blodprøveskjema.
 • NB: Testresultatet må sendes sammen med Min Side-skjemaet til NKK for å få resultatet registrert i DogWeb.

Om PRA rcd4

PRA er en betegnelse på en sykdom som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnene normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt (oftest rundt 10-årsalderen, men det kan også forekomme før) skjer en gradvis ødeleggelse av synscellene.

Tilstanden er arvelig betinget. For at et avkom skal bli affisert, må det arve et affisert allel fra BÅDE mor OG far. Sannsynligheten for at et avkom arver ingen (status = fri), ett (status = frisk bærer) eller to (status = affisert) defekte alleler fra foreldrene sine, er gitt som følger:

 • Fri x Fri: 100 % sjanse for at avkommene blir fri. Ingen avkom blir syke.
 • Fri x bærer: 50 % sjanse for at avkommene blir enten fri eller bærer. Ingen avkom blir syke.
 • Bærer x bærer: 25 % sjanse for at avkommene blir enten fri eller affisert, og 50 % sjanse for at avkommene blir bærer. Det er altså 25 % sannsynlighet for at en slik kombinasjon kan gi avkom som utvikler PRA rcd4.
 • Affisert x fri: 100 % sjanse for at avkommene blir bærere. Ingen avkom blir syke.
 • Affisert x bærer: 50 % sjanse for at avkommene blir enten bærer eller affisert. Det er altså 50 % sannsynlighet for at en slik kombinasjon kan gi avkom som utvikler PRA rcd4.
 • Affisert x affisert: 100 % sjanse for at avkommene blir affisert. Alle avkom kan utvikle PRA rcd4.

Bærere vil aldri kunne utvikle PRA rcd4, så denne tilstanden er helt uproblematisk, både for hunden selv og videre avl.

Meny