Avl & Oppdrett

Statistikk og avlstall

*Avlsrådet har laget nye indeks lister pr Nye lister kommer i løpet av høsten 2020.

For de av dere som har lyst til å ytterligere fordype dere i hva indeksene innebærer og hva som påvirker en hunds indekser kan lese gjennom en presentasjon som Jørgen Ødegård har laget:

  • Listene inneholder kun hunder født i 2007 eller senere.
  • Alle hunder med mindre enn 3 starter på jaktprøve er utelatt.
  • Indekser er gjort på beregning av resultater tom halve vintersesongen 2018. Dessverre er ikke vinterens siste prøver med i årets beregning. Tallene blir sendt inn når han som regner ut indeksene, har tid til å ta dette.

De hundene som er oppnådd førstepremie på jaktprøve, uansett klasse, er markert i listene.

Vi har prøvd å ta ut hunder som ikke lever lenger, men det kan likevel forekomme at noen slike er blitt med i oversikten. At hunder ligger i en av disse listene er heller ikke en garanti for at de er sunne og friske. Det er kun de tidligere nevnte kriteriene som ligger til grunn for utvalget. Dersom du oppdager hunder som mangler som skulle vært på lista basert på kriteriene, gi oss i avlsrådet beskjed.

Avlsrådet håper dette vil hjelpe oppdrettere til å velge gode avlskandidater og valpekjøpere til å finne valper etter foreldre med gode avlsindekser.

Meny